Cena:

Zľava:

Po zľave:
40 680 €

- 2 080 €

38 600 €
Nové vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
20 268 €

AKCIA BASIS


 Nové vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
32 064 €

- 2 064 €

30 000 €
 Nové vozidlo