Cena:

Zľava:

Po zľave:

28 944 €

-4 044 €

24 900 €

Predvádzacie vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
28 476 €

- 2 026 €

26 450 €
 Nové vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
29 844 €

- 2 844 €

27 000 €
 Nové vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
16 560 €

BASIS

16 560 €
 Nové vozidlo